Služby

Naša pohrebná služba Vám ponúka služby v odbore pohrebníctva a servis spojený s poslednou rozlúčkou. Zameriavame sa na pohreby s obradom. Smútočný obrad je transformujúcim rituálom a dôležitou súčasťou života pozostalých, ktorí vyjadrujú úctu k zosnulému. Rozlúčka zároveň vyjadruje vzťah k našim predkom a koreňom.