Úmrtie v nemocnici

 

Budete kontaktovaný personálom z nemocnice, ktorí Vám oznámi, že nastalo úmrtie.

Telo nebohého bude po 2 hodinách od úmrtia prevezené do chladiaceho zariadenia, kde bude uložené do prevzatia Vami vybranou pohrebnou službou.

Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0910 682 530 a oznámte úmrtie.

Pozor! V nemocnici môžete byť ovplyvňovaný personálom nemocnice  a inou pohrebnou službou! Nenechajte sa ovplyvniť, máte právo sa slobodne rozhodnúť pre výber pohrebnej služby!

 

                                                        

Úmrtie v nemocnici: Budete kontaktovaný personálom z nemocnice, ktorý Vám oznámi, že nastalo úmrtie.

                        Telo nebohého bude po 2 hodinách od úmrtia prevezené do chladiaceho zariadenia, kde bude uložené do prevzatia Vami vybranou pohrebnou službou.KOntaktujte nás na telefónnom čísle 0910 682 530 a oznámte úmrtie.

Pozor! V nemocnici môžete byť ovplyvňovaný lekármi a inou pohrebnou službou! Nenechajte sa ovplyvniť, máte právo sa slobodne rozhodnúť pre výber pohrebnej služby!