Úmrtie v DOS

Budete kontaktovaný personálom z DOS, ktorí Vám oznámi, že nastalo úmrtie.

Telo nebohého bude po 2 hodinách od úmrtia uložené do chladiaceho zariadenia (ak takéto zariadenie DOS má k dispozícií), kde bude uložené do prevzatia Vami vybranou pohrebnou službou.

Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0910 682 530 a oznámte úmrtie.

Pozor! V DOS môžete byť ovplyvňovaný personálom  a inou pohrebnou službou! Nenechajte sa ovplyvniť, máte právo sa slobodne rozhodnúť pre výber pohrebnej služby!