Úmrtie doma

 

 Hneď po zistení tejto skutočnosti je potrebné zavolať lekára, pohotovosť č.112 alebo 155. Lekár vykoná obhliadku zosnulého a vystaví List o obhliadke mŕtveho.  

V tomto liste bude uvedené, či bude potrebné vykonať pitvu alebo je možné telo pochovať bez pitvy. Ak pitva nieje nariadená, môžete si zavolať Pohrebnú službu 0910 682 530.

 Ak lekár nariadi pitvu, telo prevezie zmluvná pohrebná služba, ktorej všetky úkony hradí Úrad DZS (Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou). Pozostalí niesu povinní podpísať žiadne splnomocnenie, alebo automaticky zaobstarať pohreb prostredníctvom tejto firmy.

 Nenechajte sa ovplyvniť obhliadajúcim lekárom, lekár za Vás nemôže rozhodnúť, ktorú pohrebnú službu si máte vybrať. Máte právo slobodne sa rozhodnúť pri výbere pohrebnej služby.