Ako postupovať?

 

Úmrtie doma

 Hneď po zistení tejto skutočnosti je potrebné zavolať lekára, pohotovosť č.112 alebo 155. Lekár vykoná obhliadku zosnulého a vystaví List o obhliadke mŕtveho.  

V tomto liste bude uvedené, či bude potrebné vykonať pitvu alebo je možné telo pochovať bez pitvy. Ak pitva nieje nariadená, môžete si zavolať Pohrebnú službu 0910 682 530.

 Ak lekár nariadi pitvu, telo prevezie zmluvná pohrebná služba, ktorej všetky úkony hradí Úrad DZS (Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou). Pozostalí niesu povinní podpísať žiadne splnomocnenie, alebo automaticky zaobstarať pohreb prostredníctvom tejto firmy.

 Nenechajte sa ovplyvniť obhliadajúcim lekárom, lekár za Vás nemôže rozhodnúť, ktorú pohrebnú službu si máte vybrať. Máte právo slobodne sa rozhodnúť pri výbere pohrebnej služby.

 

 

Úmrtie v nemocnici

Budete kontaktovaný personálom z nemocnice, ktorí Vám oznámi, že nastalo úmrtie.

Telo nebohého bude po 2 hodinách od úmrtia prevezené do chladiaceho zariadenia, kde bude uložené do prevzatia Vami vybranou pohrebnou službou.

Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0910 682 530 a oznámte úmrtie.

Pozor! V nemocnici môžete byť ovplyvňovaný personálom nemocnice  a inou pohrebnou službou! Nenechajte sa ovplyvniť, máte právo sa slobodne rozhodnúť pre výber pohrebnej služby!

 

 

Úmrtie v DOS

Budete kontaktovaný personálom z DOS, ktorí Vám oznámi, že nastalo úmrtie.

Telo nebohého bude po 2 hodinách od úmrtia uložené do chladiaceho zariadenia (ak takéto zariadenie DOS má k dispozícií), kde bude uložené do prevzatia Vami vybranou pohrebnou službou.

Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0910 682 530 a oznámte úmrtie.

Pozor! V DOS môžete byť ovplyvňovaný personálom  a inou pohrebnou službou! Nenechajte sa ovplyvniť, máte právo sa slobodne rozhodnúť pre výber pohrebnej služby!