Ako postupovať pri úmrtí?

 

Ako postupovať pri úmrtí ?

 

Pohrebná služba Morte

0910 682 530

 

Úmrtie doma:

- Pokiaľ nastane úmrtie doma v prvom rade volajte záchrannú službu 112 ( alebo 155 ).

Po príchode záchrannej služby čakáte na príchod obhliadajúceho lekára. ( Obhliadajúceho lekára privolajú pracovníci záchrannej služby prvej pomoci).

- Obhliadajúci lekár usúdi, či bude vykonaná aj lekárska pitva, pokiaľ áno, tak tento lekár privolá pohrebnú službu, ktorá nebohého prevezie na pitvu. Pohrebná služba privolaná obhliadajúcim lekárom iba prevezie mŕtveho na pitvu a následne ho privezie naspäť na miesto dohodnuté s pohrebnou službou, ktorú ste si vybrali na realizovanie pohrebu. Tento nutný prevoz na pitvu je ZDARMA, hradí ho štát!

- Pokiaľ lekárska pitva nieje potrebná lekár vystaví List o prehliadke mŕtveho ( vystaví minimálne 3 vyhotovenia), následne si privolajte pohrebnú službu 0910 682 530 .

- Po príchode Pohrebnej služby odovzdáte jedno vyhotovenie Listu o prehliadke mŕtveho pracovníkom pohrebnej služby.

- Pohrebná služba prevezie nebožtíka.

- S pracovníkom pohrebnej služby si dohodnete ďalší postup. Bude treba odovzdať oblečenie pre mŕtveho a vybrať rakvu. Tiež bude treba dohodnúť úkony súvisiace s pohrebom.

 

Úmrtie v nemocnici:

- Ak nastane úmrtie v nemocnici, kontaktuje Vás zamestnanec nemocnice a oznámi úmrtie.( Rovnako Vás kontaktujú aj v prípade úmrtia v zariadeniach opatrovateľskej služby.)

- Kontaktujte Pohrebnú službu 0910 682 530 , kde Vám ochotne pomôžu a dohodnete si ďalší postup.

- Pohrebná služba prevezie nebožtíka.

- S pracovníkom pohrebnej služby si dohodnete ďalší postup. Bude treba odovzdať oblečenie pre mŕtveho a vybrať rakvu. Tiež bude treba dohodnúť úkony súvisiace s pohrebom.

- Vy osobne si musíte ísť prevziať osobné veci nebohého do nemocnice, kde zomrel. V nemocnici Vám vydajú List o prehliadke mŕtveho ( minimálne v 3 vyhotoveniach). Môžete však aj v tomto prípade dať splnomocnenie a osobné veci mŕtveho z nemocnice prevezmeme za Vás.

 

Úmrtie na inom mieste:

- Ak na stane úmrtie na inom mieste ako doma, v nemocnici alebo v sociálnom zariadení. Teda príčina smrti je neistá a bližšie neurčená...

- V takomto prípade volajte Rýchlu zdravotnú pomoc RZP 112 ( alebo 155).

- RZP potvrdí úmrtie a kontaktuje Obhliadajúceho lekára, tento lekár rozhodne, či nariadi lekársku pitvu ( s najväčšou pravdepodobnosťou nariadi ).

- Ak bude lekárska pitva nariadená, nebožtíka prevezie pohrebná služba, ktorú kontaktuje obhliadajúci lekár! Pozor, táto pohrebná služba prevezie nebožtíka iba na pitvu a následne ho privezie naspäť na miesto dohodnuté s pohrebnou službou, ktorú ste si vybrali na realizovanie pohrebu. Tento nutný prevoz na pitvu je ZDARMA, hradí ho štát!

Z lekárskej pitvy spolu s mŕtvym vám odovzdajú aj List o prehliadke mŕtveho.

- Na ostatné pohrebné úkony kontaktujte pohrebnú službu 0910 682 530, pracovník pohrebnej služby Vám ochotne pomôže, dohodnete si osobné stretnutie, kde odovzdáte oblečenie pre nebohého a vyberiete rakvu, dohodnete si aj ďalšie úkony týkajúce sa pohrebu.

 

 

 

 

 

 

Čo budem musieť vybaviť ďalej?

 

 • Ďalej si budete musieť vybaviť Úmrtný list v mieste úmrtia.

 • Úmrtný list Vám vydajú na matrike iba v pracovné dni!!!

 • Úmrtný list Vám vydajú na základe Listu o prehliadke mŕtveho. Na Matrike Vám vydajú aj tlačivo ,,Žiadosť o príspevok na pohreb“. Toto tlačivo Vám musí potvrdiť Pohrebná služba, ktorá realizuje pohreb.

 • Vybavenie Úmrtného listu na matrike dokáže zabezpečiť aj naša pohrebná služba, stačí iba požiadať a vypísať naše tlačivo pre splnomocnenie.

 

 • Občiansky preukaz nebohého odovzdáte na oddelení dokladov na príslušnom Policajnom oddelení. Tu budete tiež potrebovať Úmrtný list.

 

 • Kartičku poistenca odovzdajte na pobočke zdravotnej poisťovne nebohého. Tiež predložíte aj Úmrtný list.

 

 • Ďalej s Úmrtným listom navštívite aj banku a mobilného operátora, ak mal nebohý evidované telefónne číslo na svoju osobu, oznámite úmrtie.

 

Ak si želáte aby mal zosnulý poslednú rozlúčku podľa cirkevných obradov, treba navštíviť faru. Na fare treba odovzdať List o prehliadke mŕtveho ( stačí kópia ).

 

Pohrebnej službe treba odovzdať:

 • Oblečenie pre mŕtveho

 • Kópiu Úmrtného listu

 • Kópiu Listu o prehliadke mŕtveho

 • Žiadosť o príspevok na pohreb – Pohrebná služba toto tlačivo potvrdí a vráti Vám ho!

 

Od pohrebnej služby dostanete tlačivá:

 • Faktúru za pohreb s pokladničným dokladom

 • Potvrdenú Žiadosť o príspevok na pohreb

 • 2x Ospravedlnenie na 2 dni, pre Vášho zamestnávateľa

( Zo zákona máte nárok na 2 dni voľna ak vybavujete pohreb)

10x Ospravedlnenie na jeden deň ( Pre zamestnávateľa, do školy, …. )

 

!!! Všade odovzdávajte iba kópie dokumentov, originály si dôkladne uschovajte !!!